Hemija

Druga godina

Industrijsko dobijanje kalcijum-oksida i kalcijum-hidoksida

Datum:26.04.2020.
Profesor:Dženeta Numanović