Ustav i prava građana

Četvrta godina

Vrste i generacije ljudskih prava

Datum:14.04.2020.
Profesor:Sabiha Mujezinović