Nemački jezik

Prva godina

Gradjenje perfekta

Datum:30.03.2020.
Profesor:Emina Sehovic