Islamska veronauka

Četvrta godina

NA KOJIM OSNOVAMA ISLAM GRADI LJUDSKO DRUŠTVO? PO ČEMU JE ISLAM VJERA SREDNJEG PUTA I U ČEMU SE OGLEDA DRUŠTVENA DIMENZIJA ISLAMA?

Datum:27.03.2020.
Profesor:Fikret Zukorlić