Jezik medija i kultura

Prva godina

Stereotipi, predrasude i diskriminacija

Datum:22.03.2020.
Profesor:Enisa Alivodić