Nemački jezik

Četvrta godina

Određeni član, der die das, deklinacija, upotreba

Datum:06.11.2020.
Profesor:ENISA ĐULOVIĆ